Mărci

1. Consilierea clienţilor

Firma noastră are o vastă experienţă în consilierea clienţilor naţionali şi multinaţionali în domeniul proprietăţii intelectuale, pe probleme legate de drepturile de creaţie intelectuală pentru facilitarea înregistrării, precum şi exercitarea drepturilor obţinute prin înregistrare, în orice procedură judiciară la toate nivelurile de competenţă.

De asemenea, consiliem clienţi în evidenţierea caracterului de cunoaştere al unei mărci, şi în interpretarea dispoziţiilor legale cu privire la necesitatea de utilizare a unei mărci cunoscute în România.

Cabinetul de Avocat şi de Proprietate Industrială Andra Muşatescu are şi o experienţă în negocieri, multe din cazurile de încălcare de drepturi stabilite între părţi au fost în favoarea clienţilor noştri, câteva exemple  recente fiind menţionate în continuare:

 • A consiliat şi a reprezentat un cunoscut producător de odorizant de cameră şi auto în procedurile de negocieri împotriva altor companii care foloseau semne similare ale mărcii respective ;
 • A consiliat şi a reprezentat liderul pe piaţa românească în telecomunicaţii – o companie multinaţională – şi o companie cunoscută internaţional  producătoare de băuturi alcoolice în procedurile de negociere împotriva altor companii care foloseau şi aveau în curs de înregistrare nume similare cu numele mărcilor clienţilor noştri;
 • A consiliat şi a reprezentat cea mai mare companie de alimente şi băuturi din lume în negocierile cu privire la utilizarea mărcilor acesteia fără drept de către o companie românească şi în subsidiar de o companie italiană legat de „automatele de cafea’’ ;
 • A consiliat şi a reprezentat cea mai mare companie de alimente şi băuturi din lume şi liderul pe piaţa românească în telecomunicaţii – companie multinaţională – pentru negocieri privind încălcarea de drepturi în legătură cu site-urile web ;
 • A consiliat şi a reprezentat liderul pe piaţa românească în telecomunicaţii – companie multinaţională – în procesul de negociere în domeniul de încălcare de drepturi a mărcii clientului nostru ;
 • A consiliat şi a reprezentat cea mai mare companie de alimente şi băuturi în negocierile cu privire la utilizarea mărcilor acesteia pe căni de către două societati româneşti.

Consiliem clienţi cu privire la tranzacţii în afara litigiilor şi în cadrul litigiilor.  Consiliem, de asemenea, clienţii cu privire la cesionarea şi licenţierea drepturilor de marcă şi elaborăm o gamă largă de documente pentru cesionare şi licenţiere. Înregistrăm contractele de licenţă şi cesiune la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Marcă (OSIM).

În acest sens, menţionăm următoarele proiecte relevante:

 • Am asistat şi am reprezentat cea mai mare companie de alimente şi băuturi internaţională în cesionarea şi licenţierea mărcilor pentru îngheţată şi  pentru companii farmaceutice cu tranzacţii care valorează 240 milioane de euro, 2.5 miliarde euro şi 4 miliarde de euro;
 • Am consiliat şi reprezentat liderul în piaţa de telecomunicaţii din România – companie multinaţională – pentru cesiunea portofoliului de mărci, cesiunea fiind înregistrată la OSIM.
 • Am consiliat şi reprezentat o companie americană de farmaceutice, filiala unei companii de cercetare bazate pe sănătate, pentru cesiunea mărcilor proprii în România. Cesiunea a fost înregistrată la OSIM.

2. Practica privind cererile de marcă

Puternica noastră practică privind depozitul (cererea) de mărci include, dar nu se limitează la aceasta, gestionarea portofoliului de mărci româneşti a producătorului numărul unu pe conserve de carne, un binecunoscut producător de alimente pentru bebeluşi, o companie de casă de discuri şi două dintre cele mai cunoscute producătoare de îmbrăcăminte sport în faţa OSIM, dar şi în trecut în faţa WIPO (Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale)

De asemenea, am depus, dar încă avem în administrare peste 500 de cereri de mărci şi reînnoiri pentru companiile străine binecunoscute în diverse domenii cum ar fi: ştiri şi divertisment, băuturi alcoolice, textile, parfumuri, maşini, autobuze, muzică, reţea de televiziune, ţigări, farmaceutice, asigurări, tehnologie şi organizare de evenimente.

Mărcile clienţilor noştri sunt în jur de 3.000, fiecare înregistrate în România, fie având România ca ţară desemnată sau ca mărci comunitare.

De asemenea, completăm cereri pentru mărci comunitare şi a desenelor sau a modelelor comunitare la OHIM.

3. Urmăriri penale şi litigii

Reprezentăm clienţi în faţa OSIM în opoziţie şi procedurile de contestaţie şi răspundem la OSIM în ceea ce priveşte avizele de refuz provizorii cu cele mai bune argumente împotriva priorităţii înregistrării mărcii. În acest sens, până acum ne-am confruntat cu mai mult de 100 de răspunsuri la refuzuri provizorii şi peste 100 de opoziţii de procedură.

În ceea ce priveşte aplicarea drepturilor de marcă, avem o vastă experienţă în gestionarea acţiunii legale împotriva semnelor care încalcă drepturile clienţilor noştri, în cele identice sau similare şi contrafăcute şi cu privire la înregistrarea mărcii de rea-credinţă şi a concurenţei neloiale.

Am promovat cu succes acţiuni legale împotriva semnelor care încălcau drepturile clienţilor noştri, cu privire la elementul dominant dintr-o marcă figurativă sau combinată.

De asemenea, am câştigat numeroase anulări pentru nefolosinţa pe calea acţiunii în justiţie în numele clienţilor noştri.

Interdicţii permanente şi temporare au fost iniţiate în scopul de a opri utilizarea produselor care poartă mărci contrafăcute.

Menţionăm, în continuare, cazurile recente ale firmei noastre:

 • în prezent consiliem şi reprezentăm una dintre cele mai cunoscute producătoare de alimente pentru bebeluşi din lume în trei acţiuni de anulare a mărcii şi două respingeri la înregistrare a mărcilor unui producător român de lapte şi produse din lapte pentru înregistrarea de mărci similare. Unul din cazuri a fost deja câştigat de către clientul nostru, acest lucru fiind foarte important pentru client (A), având în vedere ca s-a investit mult în marcă  (care este o marcă binecunoscută în România) şi (B) ca un precendent că instanţa română deja a confirmat că marca clientului nostru are un anumit grad de caracter distinctiv, care nu poate fi contestat;
 • am consiliat, reprezentat şi câştigat în numele celei mai mari companii de alimente şi de băuturi din lume, un caz important implicând respingerea unei mărci nedistinctive a competitorului, cu mare importanţă pentru acesta. Cazul a fost foarte important pentru : (A) ambele părţi având în vedere că dacă competitorului care ar fi reuşit să înregistreze marca reprezentată de o figură geometrică, ar fi oprit toti concurenţii să înceteze să utilizeze o figură geometrică similară. (B) formându-se astfel un precedent, pe baza probelor, se demonstra caracterul distinctiv dobândit prin utilizare îndelungată;
 • de 3 ani, ne-am luptat cu succes pentru clientii noştri, liderul de conserve de carne de pe piaţa din România, într-un caz împotriva unui cunoscut lanţ de hypermarket-uri în anulare împotriva uneia din mărcile clientului nostru. Cazul a fost foarte important pentru: (A), clientul a investit sume mai mari de bani în marca care a făcut obiectul cererii de anulare şi (B) ca un precedent, în crearea de jurisprudenţă cu privire la considerentele în ceea ce priveşte similaritatea/nesimilaritatea  produselor din clasele 29 şi produsele din clasele 30 a clasificării de la Nisa;
 • am reprezentat o companie mare de băuturi alcoolice în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, obţinând o decizie de referinţă într-un caz legat de încălcarea drepturilor la marcă  cu nume comerciale;
 • am obţinut o altă decizie de referinţă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-o acţiune pentru recuperarea costurilor în legatură cu o acţiune de marcă;
 • am reprezentat cea mai mare companie de alimente şi de băuturi din lume în registrarea unei mărci tridimensionale cu o valoare comercială foarte mare, apoi cu succes am reprezentat acelaşi client, în mai multe proceduri de opoziţie împortiva încălcării drepturilor de marcă;
 • am reprezentat compania numărul unu ca producător de conserve de carne din România într-o procedură de anulare a unei mărci în instanţă împotriva unui  lanţ de supermaket-uri;
 • am obţinut o decizie de referinţă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru cea mai mare companie de alimente şi băuturi din lume care lămureşte principiile legale în ceea ce priveşte procurile;
 • am reprezentat cu succes cea mai mare companie de alimente şi băuturi din lume împotriva unei companii ruseşti, într-o procedură de anulare de marcă împotriva registrării şi încălcării drepturilor de marcă, în speţă privind similaritatea cu cele ale clientului nostru, care a avut ca rezultat scoaterea produselor de pe piaţă care purtau marcă similară;
 • succes absolut în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru liderul din România a serviciilor de telecomunicaţii – companie multinaţională – în anularea unei mărci care a reprezentat o barieră în înregistrarea mărcii clientului nostru.

4. Proceduri Vamale

Ca reprezentanţi ai Controlului Vamal Comunitar am efectuat, în mod eficient, proceduri vamale pentru oprirea infiltrării pe piaţa româneasca a produselor contrafăcute.

5. Due-Diligences

Avem experienţă în realizarea şi conducerea a due-dilligences privind mărcile comerciale pentru companiile multinaţionale, iar recent, am realizat un astfel de demers pentru unul dintre cei mai cunoscuţi producători din lume de alimente  pentru copii,  cu privire la tranzacţiile de vânzare a companiei producătoare de alimente pentru copii, tranzacţie ce a dus la suma de 12.3 miliarde euro.

6. Procesul de re-branding

Am asistat liderul român de pe piaţa românească în producerea de conserve de carne, în procesul său de re-branding. Aceasta, a reprezentat un proiect important care a durat un an şi care a inclus căutari speciale de marcă şi reprezentarea clientului în procedurile de înregistrare a noilor mărci naţionale şi în Uniunea Europeană ca un întreg.

7. Concluzii

Firma noastra este conştientă de importanţa menţinerii mărcilor înregistrate şi intenţia noastră este de a face clienţii să aibă siguranţăa de protecţia mărcilor şi să aibă încredere ca noi protejând  portofoliul lor acţionând imediat când marcile suferă o încălcare, eliminând orice posibilitate de diminuare a valorii mărcilor lor.

Pentru clienţii pentru care ne ocupăm de toate mărcile lor, angajăm o revizuire periodică a portofoliului lor împreună cu efectuarea unei imagini de ansamblu a pieţei mărcilor din România şi sfătuim privind posibilele conflicte cu terţi în legătură cu noile înregistrări sau neînregistrările mărcilor.