Despre noi

În ultimii 16 ani, Cabinetele de Avocat şi de Proprietate Industrială Andra Muşatescu s-au dezvoltat continuu devenind unele dintre cabinetele de top din România. Cabinetele prestează servicii de o înaltă calitate la tarife competitive.

Cabinetele de Avocat şi de Proprietate Industrială Andra Muşatescu oferă servicii juridice complete, fiind extrem de cunoscut în special pe domeniul proprietăţii intelectuale.

Ceea ce ne diferenţiază faţă de alte cabinete de avocatură este personalizarea serviciilor, flexibilitatea şi implicarea avocaţilor, susţinuti în munca lor de către personalul administrativ şi de către personalul palalegal. Echipa noastră este formată din tineri profesionişti, cu studii în Marea Britanie şi în România, cu o vastă experienţă juridică şi care vorbesc fluent  minim două limbi din cele menţionate: română, engleză, maghiară şi franceză.

Cabinetele de Avocat şi de Proprietate Industrială Andra Muşatescu au avut în ultima perioadă o puternică dezvoltare.

1. Clienţi:

În prezent, consiliem clienţi internaţionali, inter alia, cea mai mare companie de băuturi şi alimente din lume, lider-ul din România pentru telecomunicaţii, lider-ul naţional în producţia cărnii, o importantă casă de producţie de ştiri şi de divertisment pe plan internaţional, de asemenea, binecunoscutele societaţi de băuturi spirtoase, textile, îmbrăcăminte sport, parfumuri, mâncare pentru copii, producătoare de automobile/autobuze, producătoare de odorizante de cameră şi maşini, o companie de casă de discuri binecunoscută la nivel internaţional, reţea de televiziune prin cablu şi companii farmaceutice.

2. Domenii de practică:

Cabinetele noastre se ocupă atât de litigii, cât şi de consiliere juridică, precum şi reprezentarea în toate aspectele în faţa instituţiilor naţionale şi internaţionale ca: Oficiul Român de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), World Intellectual Property Organization (WIPO), Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) şi Birourile Vamale.

Avem o vastă experienţă în consilierea clienţilor multinaţionali în domeniul proprietăţii intelectuale pe probleme legate de drepturile de creaţie intelectuală pentru facilitarea înregistrării, precum şi exercitarea drepturilor obţinute prin înregistrare, la orice proceduri judice la toate nivelurile de competenţă, inclusiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din România în care au fost obţinute deciziile de referinţă.

Cabinetele de Avocat şi de Proprietate Industrială Andra Muşatescu au şi o experienţă în negocieri, în multe din cazurile de încălcare de drepturi care sunt stabilite între părţi. Suntem cunoscuţi pentru anticiparea problemelor care pot apărea în protejarea unui drept de proprietate intelectuală şi pentru recomandarea celor mai bune soluţii pentru clienţi în ceea ce priveşte depăşirea oricăror obstacole de acest fel.

Suntem, de asemenea, implicaţi în protejarea intereselor şi a mărcilor clienţilor noştri în domeniul vamal, în ceea ce priveşte mărfurile contrafăcute, acest lucru realizându-se prin depunerea de cereri personalizate, prin numirea de reprezentanţi precum şi prin reprezentarea clienţilor noştri în faţa instanţelor judecătoreşti.

În ceea ce priveşte proprietatea intelectuală, avem experienţă în toate domeniile legate de PI, inclusiv pentru următoarele servicii / activităţi:

 • Consilierea cu privire la cererile de înregistrare de mărci, reînnoiri şi alte proceduri privind mărcile la nivel naţional (exemplu, mărci comerciale naţionale),  prin Acordul de la Madrid şi prin Protocol (exemplu, a mărcilor internaţionale), precum şi pentru UE (exemplu, a mărcilor comunitare);
 • Înregistrarea şi reînnoirea mărcilor şi consilierea cu privire la acţiunile care urmează a fi luate, pentru a apăra mărcile deja înregistrate;
 • Consilierea asupra cererilor de înregistrare pentru desene şi modele industriale înregistrări, reînnoiri şi alte proceduri la nivel naţional (exemplu, modele naţionale), prin Acordul de la Haga (exemplu, modelele internaţionale), precum şi pentru UE (exemplu, desenele sau modelele comunitare);
 • Cercetarea privind mărcile, desene şi invenţii;
 • Depunerea de acţiuni şi consilierea privind procedurile legale în instanţă referitor la aspectele legate de proprietatea intelectuală;
 • Consilierea clienţilor în ceea ce priveşte încălcarea drepturilor de autor;
 • Consultanţă privind încălcarea dreptului la marcă, design, dreptului de autor;
 • Pregătirea rapoartelor  de due-diligence şi redactarea opiniilor juridice cu privire la respectarea statusului şi drepturilor de proprietate intelectuală;
 • Consilierea clienţilor în problemele de similitudine a mărcilor, de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, lupta împotriva contrafacerii, a pirateriei şi a practicilor de concurenţă neloială, precum şi cele cu privire la aspectele de diluare a mărcii;
 • Redactarea, revizuirea, vizarea şi supervizarea contractelor de acordare a licenţelor şi a documentelor ce privesc acordul în domeniul proprietăţii intelectuale şi de înregistrare a documentelor la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
 • Redactarea de notificări către partea adversă şi pregătirea diferitelor opţiuni legale în multe aspecte ale dreptului proprietăţii intelectuale ;
 • Consilierea şi pregătirea cererilor vamale şi de a fi implicat în toate procedurile vamale referitoare la proprietatea intelectuală;
 • Suntem implicaţi în litigii privind nume de domenii;
 • Revizuirea textelor claselor de produse şi servicii în vederea depunerii cererilor de marcă;
 • Consilierea clienţilor cu privire la legislaţia de protecţie a consumatorilor;
 • Consilierea clienţilor privind comercializarea de pe Internet;
 • Asistarea clienţilor la proiectele de reînnoire a portofoliului de mărci (re-brandingul);
 • Soluţionarea contestaţiilor referitoare la decizii de marcă.

3. Afilieri

Cabinetul de Avocat şi de Proprietate Industrială Andra Muşatescu este un membru prezent şi activ în diferite organizaţii internaţionale şi naţionale, ca:

 • Asociaţia Internaţională a Mărcilor (INTA)
 • Asociaţia Europeană a Mărcilor (ECTA)
 • Asociaţia Internaţională pentru Protecţia Proprietăţii Industriale (AIPPI)
 • Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială (CNCPI)
 • Baroul Bucureşti
 • Camera Americană de Comerţ (AmCham)
 • Grupul Farmaceutic al Mărcilor (PTMG)
 • Asociaţia pentru Politici Energetice din România (APER)

4. Istorie

În anul 2000, Cabinetele de Avocat şi de Proprietate Industrială Andra Muşatescu au devenit asociate cu o binecunoscuta societate de avocatură din Washington, D.C., care are şi alte sedii în New York şi în alte oraşe americane, pentru care au consiliat în România un număr de clienţi naţionali şi internaţionali pe diferite probleme în domeniul proprietăţii intelectuale.

Înainte, cabinetele noastre au consiliat şi o altă societate de avocatură cunoscută din România pe teme de mărci şi energie.

În anul 2001, casa noastră de avocatură a fost extinsă cu Andra Muşatescu Cabinet de Proprietate Industrială.

În plus, cabinetele noastre au fost indirect asociate cu o altă companie americană cu 32 de sedii în toată lumea.

Sectoarele industriei în care cabinetele noastre au întreprins activităţi includ, printre altele, îmbrăcăminte şi textile, produse de fabricaţie petrolieră, farmaceutică, industria alimentară,  alimente semipreparate, conserve, aditivi alimentari, carne şi produse din carne, industria de contrucţii de maşini; informatică; tehnologie înaltă; chimie; biochimie; chimie alimentară; design vestimentar; media; case de producţii şi cinematografie; televiziune; industria de băuturi spirtoase; industria de băuturi răcoritoare; healthcare; industria de echipamente medicale; industria echipamentelor sportive şi de timp liber; lanţuri de magazine specializate; magazine virtuale cu vânzare prin internet.