Desene şi Modele

1. Sfaturi  şi practica de completare

Intenţia societaţii noastre este să ofere clienţilor săi sfaturile cele mai bune în protecţia creaţiilor lor, prin urmare şi a înregistrării de desene industriale. Pe cale de consecinţă, sfătuim clienţii cu privire la cererile de înregistrare şi completăm cererile de înregistrare pentru desene şi modele industriale, reînnoind procedurile şi angajându-ne în cercetarile documentare cu privire la  desene.

Casele noastre de avocatură şi de proprietate industrială sunt conştiente de importanţa menţinerii unui desen sau model înregistrat şi, pe cale de consecinţă, cu consimţământul clientului, reînnoiesc desenele şi modelele anterioare înainte de termenul stabilit pentru reînnoire.

De asemenea, pentru moment, reprezentăm clienţi în faţa OSIM, Oficiul pentru Armonizarea Pieţei Interne (OHIM) şi World Trademark Organisation (WIPO) pentru Desene Internaţionale, Comunitare şi Naţionale.

2. Cesiunea desenelor şi licenţiere

Consiliem, de asemenea, cesiunea şi licenţierea drepturilor privind desenele şi modelele industriale şi elaborăm o gamă largă de documente privind cesiunea şi licenţierea. Atunci când suntem însărcinaţi, înregistrăm cesiunile şi licenţele elaborate la OSIM, OHIM şi WIPO.

3. Urmăriri penale şi litigii

Reprezentăm clienţii în faţa OSIM în proceduri de opoziţii şi de apel şi răspundem obiecţiilor la fel ca în faţa oricărei instanţe judecătoreşti sau a autorităţilor vamale cu privire la încălcarea drepturilor desenelor, dar şi cu privire la produsele contrafăcute.

De asemenea, în numele clienţilor noştri, acţionăm în cazurile litigioase.

Menţionăm,  în continuare, unul din cazurile recente cele mai remarcabile:

  • am câştigat pentru o binecunoscută companie de mass-media şi publicitate, un caz important cu privire la încălcarea drepturilor desenelor. Acesta a fost foarte important: (A) pentru client, înainte să preluăm cazul, cealaltă parte obţinuse împotriva clientului nostru o ordonanţă preşedenţială şi a făcut astfel încât clientul nostru să nu mai poată utiliza pe piaţa românească anumite elemente publicitare. După ce am preluat cazul, instanţa a hotărăt în favoarea clientului nostru pe fondul cauzei (fondul cauzei este mai important decât ordonanţa preşedenţială, pentru că ordonanţa preşedenţială durează doar până la rămânerea definitivă a hotărârii date în dosarul de fond, prin urmare, decizia finală în cazul fondului a răsturnat soluţia dată în ordonanţa preşedenţială) şi (B) ca precedent, cu privire la drepturile obţinute după completarea acţiunii în justiţie.